איגוד מדעי היהדות – 70 שנים לקונגרס העולמי למדעי היהדות